Mining the Web for Domain-Specific Translations

Jian-Cheng Wu | Peter Wei-Huai Hsu | Chiung-Hui Tseng | Jason S. Chang |

Paper Details:

Month: October 21-25
Year: 2008
Location: Waikiki, USA
Venue: AMTA |