The ICT statistical machine translation systems for IWSLT 2007

Zhongjun He | Haitao Mi | Yang Liu | Deyi Xiong | Weihua Luo | Yun Huang | Zhixiang Ren | Yajuan Lu | Qun Liu |

Paper Details:

Month: October 15-16
Year: 2007
Location: Trento, Italy
Venue: IWSLT |