An automatic evaluation method for machine translation using two-way MT

Shoichi Yokoyama | Hideki Kashioka | Akira Kumano | Masaki Matsudaira | Yoshiko Shirokizawa | Shuji Kodama | Terumasa Ehara | Shinichiro Miyazawa | Yuzo Murata |

Paper Details:

Month: September 18-22
Year: 2001
Location: Santiago de Compostela, Spain
Venue: MTSummit |

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study