Quantitative evaluation of machine translation using two-way MT

Shoichi Yokoyama | Akira Kumano | Masaki Matsudaira | Yoshiko Shirokizawa | Mutsumi Kawagoe | Shuji Kodama | Hideki Kashioka | Terumasa Ehara | Shinichiro Miyazawa | Yasuo Nakajima |

Paper Details:

Month: September 13-17
Year: 1999
Location: Singapore, Singapore
Venue: MTSummit |

Citations

URL

No Citations Yet

No URLs Found

Field Of Study